Overclock.pl » Testy i recenzje » Enermax Platimax 1000 W OC Edition - Test

Sztuczne obciążenie2013-04-29 14:20:00 |  Łukasz Sierant (sido107)

Zasilacz w tej próbie został podłączony do naszego testera, dzięki czemu dokonaliśmy dokładnych pomiarów napięć i prądów. Na ich podstawie obliczymy oddawaną moc oraz sprawność. Sprawdzimy także jak zasilacze poradzą sobie z niezrównoważonym rozkładem obciążeń w testach "cross load", czyli obciążenia krzyżowego.

Temperatura otoczenia wynosiła ok. 17 stopni Celsjusza, natomiast napięcie zasilające wynosiło 239 V.

Na początek przypomnijmy zakres bezpiecznych napięć normy ATX.

Z uwa­gi na du­żą moc za­si­la­cza (1000 W) jednostkę Enermax prze­te­sto­wa­li­śmy już przy ok. 15% ob­cią­że­nia, co da­ło 148,5 W. Ta­ki za­bieg po­zwo­li nam oce­nić za­chowanie zasilacza przy ty­po­wym ob­cią­że­niu w spo­czyn­ku (np. sur­fo­wa­nie po in­ter­ne­cie, oglądanie materiału wideo). Niestety, testowanemu PSU należy się wielki minus - sprawność zasilacza w tym przypadku spadła do niemal 79%.

Pozostałe testy przebiegły prawidłowo. Podczas testów "krzyżowych" nie zanotowaliśmy sytuacji, w której napięcia "rozjeżdżały się". Przy moc­nym ob­cią­że­niu li­nii +3,3 V oraz +5 V, spraw­ność spa­dła do ok. 84,4%.  

W tej części testów zwracamy szczególną uwagę na regulację napięć, która wypadła bardzo dobrze oraz utrzymanie ich w standardzie ATX.

Podczas testów, większość zabezpieczeń zadziałała poprawnie. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest funkcja podtrzymania pracy wentylatora przez kilkadziesiąt sekund po wyłączeniu PSU w celu wychłodzenia nagrzanych podzespołów jednostki. 

Regulacja napięć 

Zobaczmy jak wyglądała regulacja napięć na poszczególnych liniach. Napięcia 3,3 V, 5 V, 12 V zostały oznaczone na wykresach czerwoną linią.

Przy tak dużej mocy zasilacza utrzymanie regulacji napięć w 3% to bardzo dobry wynik. Tudzież Enermax podniósł poprzeczkę, dzięki czemu na linii +12 V oraz +5 V regulacja jest na poziomie do 1,5%. To niewątpliwie znakomity wynik.

Sprawność

Sprawność Platimaxa wypadła bardzo dobrze. Już przy niemal 50% mocy znamionowej wynosiła aż 94,25%, a maksymalnie 94,66%. Warto dodać, iż sprawność powyżej 94% utrzymywała się od 50% - 75% obciążenia. Przy maksymalnym obciążeniu sprawność wyniosła 92,37%. Niestety martwić może niska sprawność przy ok. 15% mocy, tylko 78,88%. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w zasilaczu tak renomowanej firmy jaką jest Enermax.

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • BenQ
 • Intel Corporation
 • Enermax
 • Asus
 • Cooler Master
 • Cenowarka.pl
 • Gigabyte
 • Seagate
 • Chieftec
 • Zotac
 • XFX
 • Aquatuning.pl