Overclock.pl » Testy i recenzje

IEM 2015 - fotorelacja2015-03-16 16:13:51 |  Łukasz Sierant (sido107)

IEM 2015 - fotorelacja W miniony weekend zakończyły się fi­na­ły dzie­wią­te­go se­zo­nu roz­gry­wek In­tel Extre­me Ma­sters w Ka­to­wi­cach. Oprócz roz­gry­wek Le­ague of Le­gends i Star­Craft II, któ­re są naj­waż­niej­sze w aspek­cie tej­że im­pre­zy, do spodka przy­jechały również naj­lep­sze eki­py gra­czy Co­un­ter Stri­ke: Glo­bal Of­fen­si­ve.

Tym ra­zem or­ga­ni­za­tor wy­ko­rzy­stał Mię­dzy­na­ro­do­we Cen­trum Kon­gre­so­we, w któ­rym były zor­ga­ni­zo­wa­ne tar­gi IEM EXPO Ka­to­wi­ce. Dla zwiedzających przygotowano wiele atrakcji, konkursów oraz gadżetów rozdawanych przez wystawców. Oj działo się, zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia.

Nawigacja

 
  Pierwsza
 • Gigabyte
 • Chieftec
 • Seagate
 • Zotac
 • Intel Corporation
 • Cooler Master
 • XFX
 • Aquatuning.pl
 • BenQ
 • Cenowarka.pl
 • Enermax
 • Asus