Overclock.pl » Testy i recenzje » Pojemność SSD, a wydajność. Test Samsung 850 Pro

Testy syntetyczne - AS SSD, ATTO2015-07-17 14:00:00 |  Michał Lytek (Michael)

AS SSD v1.8.5608.42992

Następnym użytym przez nas programem był po­pu­lar­ny bench­mark dys­ków pół­prze­wod­ni­ko­wych. Wy­ko­rzy­stu­je on nie­mal nie­kom­pre­su­ją­ce się da­ne.

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

W przypadku operacji na małych plikach liczy się wartość "normal" jako ta najbardziej odpowiadająca wydajności SSD w praktyce.

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

ATTO Disk Benchmark v2.4.7

Ko­lej­ny wy­ko­rzy­sta­ny bench­mark to AT­TO - po­pu­lar­ny za cza­sów dys­ków twar­dych. Nie­ste­ty, z ra­cji że wy­ko­rzy­stu­je on da­ne ła­two kom­pre­so­wal­ne, to wy­daj­ność zapisu w tym te­ście po­tra­fi zna­czą­co od­bie­gać od rze­czy­wi­sto­ści, gdy SSD wykorzystuje kontroler SandForce.

Podobnie jak w AS SSD - interesuje nas wartość "none-queue" jako ta odpowiadająca realnej wydajności SSD.

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Aquatuning.pl
 • Seagate
 • Cenowarka.pl
 • Cooler Master
 • Intel Corporation
 • Gigabyte
 • Chieftec
 • Enermax
 • BenQ
 • Asus
 • Zotac
 • XFX