Overclock.pl » Testy i recenzje » Pojemność SSD, a wydajność. Test Samsung 850 Pro

Testy syntetyczne - IOMeter, AS SSD2015-07-17 14:00:00 |  Michał Lytek (Michael)

AS SSD

AS SSD posiada również wbudowane testy symulujące wydajność w rzeczywistych zastosowaniach - kopiowanie plików gier oraz programów.

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

IOMeter v1.1

IO­Me­ter to po­pu­lar­ny pro­gram do mie­rze­nia licz­by IOPS (ang. In­put/Out­put Ope­ra­tions Per Se­cond - Ope­ra­cje wej­ścia-wyj­ścia na se­kun­dę) oraz MB/s dla po­szcze­gól­nych pró­bek, róż­ne­go roz­mia­ru i róż­nej spe­cy­fi­ki ich trans­fe­ru. Nie­ste­ty, wy­ko­rzy­stu­je on da­ne ła­two kom­pre­so­wal­ne, jednak kontrolery Samsunga, w przeciwieństwie do Sand­For­ce, nie cechuje zależność wydajności od kompresowalności danych, stąd uzyskane wyniki mają wartość użytkową.

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Pojemność SSD, a wydajność - test Samsung 850 Pro

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • BenQ
 • Enermax
 • Zotac
 • Seagate
 • Cooler Master
 • Asus
 • Intel Corporation
 • Gigabyte
 • Cenowarka.pl
 • Chieftec
 • XFX
 • Aquatuning.pl