Overclock.pl » Testy i recenzje » Test MSI GTX 950 Gaming 2G. Pogromca R7 370?

...licence to overclock!2015-08-22 13:11:35 |  Piotr Urbaniak (gtxxor)

Podkręcanie

Do zmia­ny pa­ra­me­trów pra­cy ukła­du wy­ko­rzy­sta­li­śmy opro­gra­mo­wa­nie MSI After­bur­ner 4.1.1, bę­dą­ce jed­ną z wie­lu gra­ficz­nych na­kła­dek na kul­to­wy pro­gram RI­VA Tu­ner.

Przypomnijmy, że NVIDIA deklaruje stabilną pracę GTX 950 przy częstotliwości 1024 MHz, ale MSI podniosło ten parametr do 1127 MHz. Nam udało się ustawić zegar sampla testowego na 1282 MHz, co przełożyło się na bardzo imponujący Boost, plasujący się w zakresie 1530-1540 MHz. Jeszcze wyższy przyrost zegara odnotowaliśmy w przypadku pamięci Samsung, które pozwoliły na stabilną pracę przy 1963 MHz.

MSI GTX 950 Gaming 2G

MSI GTX 950 Gaming 2G

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • XFX
 • Cenowarka.pl
 • Cooler Master
 • BenQ
 • Chieftec
 • Gigabyte
 • Asus
 • Intel Corporation
 • Zotac
 • Enermax
 • Aquatuning.pl
 • Seagate