Overclock.pl » Testy i recenzje » Enermax, SilentiumPC oraz Antec. Test trzech popularnych zasilaczy w cenie 170-260 zł

SilentiumPC Vero L1 - Analiza wnętrza2015-10-26 01:45:20 |  Łukasz Sierant (sido107)

Wnętrze

  

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

Za chło­dze­nie za­si­la­cza od­po­wia­da wentylator DF1202512SEMN. Niby taki sam jak w Vero M1 600 W, jednakże o mniejszej mocy, tak więc zapewne wolniejszy i cichszy.

  

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

 

We wnętrzu, na czarnym laminacie, znajdziemy trzy, niewielkich rozmiarów, czarne radiatory, osobno dla sekcji PFC, kluczowania oraz strony wtórnej.

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

 

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

 

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

 

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

Strona lutowania, jak przyzwyczaiła nas SAMA (producent OEM), nie jest zbyt starannie wykonana, jednak w budżetowej jednostce poniżej 200 zł jest to do zaakceptowania. Na rewersie PCB znajdują się dodatkowe elementy elektroniczne, wśród nich kontroler PFC/PWM Champion CM6805B oraz CMD02X i CM03AX. Dla tych ostatnich nie odnaleźliśmy specyfikacji.

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

 

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

 

Strona pierwotna

 

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

 

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

 Etap filtrowania zaczyna się już na wtyku zasilania, gdzie na niewielkim PCB umieszczono:

 • dwa kondensatory ceramiczne typu Y (niebieskie),

 • kondensator poliestrowo-metalizowany typu X (żółty),

 • filtr EMI na przewodach AC (w opasce termokurczliwej).

Ciąg dalszy filtrowania znajduje się na głównym laminacie:

 • warystor,

 • bezpiecznik,  

 • dwie cewki z rdzeniem ferrytowym w białym karkasie (wyglądają jak transformatory),

 • kondensator poliestrowo-metalizowany typu X (żółty),

 • kolejne dwa kondensatory ceramiczne typu Y (niebieskie).

Etap filtracji napięcia wejściowego jest wystarczający.

Za filtrem EMI, a dokładnie drugą cewką, umieszczono ośmio amperowy mostek prostowniczy  GBU 806, niestety bez radiatora.

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

Na stronie pierwotnej umieszczono kondensator Teapo serii LH o pojemności 220 µF na napięcie 450 V, certyfikowany do pracy przy maksymalnej temperaturze 85 stopni Celsjusza.

 

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

  

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

 

W układzie aktywnego PFC znajdziemy:

 • jeden tranzystor, niestety nie byliśmy w stanie odczytać oznaczeń,

 • diodę Schottky’ego PFCD85G.

 

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

Za przełączanie również odpowiadają dwa tranzystory MagnaChip 18N50, które mogą dostarczyć w trybie ciągłym prąd o natężeniu do 18 A przy 25 °C oraz parametrze RDS(on) wynoszącym 270 mΩ - mogło być trochę mniej.

 SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

Tuż za kon­den­sa­to­rem fil­tru­ją­cym umiesz­czo­no ma­ły „sca­lak” WG606, któ­ry jest za­mien­nie mon­to­wa­ny z  XY­6112, znanym z Deusów. To kon­tro­ler PWM pro­du­ko­wa­ny przez Shan­ghai Vi­sion Tech­no­lo­gy Co., Ltd. (do­ty­czy te­go dru­gie­go). Układ do­dat­ko­wo po­sia­da za­bez­pie­cze­nia OVP i OTP. Po­za tym, au­to­ma­tycz­nie re­gu­lu­je czę­sto­tli­wość w ce­lu po­pra­wy wy­daj­no­ści oraz zmniej­sze­nia po­bo­ru mo­cy, tak­że w sta­nie czu­wa­nia.

 

Strona wtórna

 SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

 

Na stronie wtórnej znajdują się wyłącznie kondensatory Teapo mogące pracować do 105 st. C.

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundupSilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup
SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundupSilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup
SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup 

 

Vero L1 posiada regulacje grupową , stąd dwie cewki. Sekcja prostowania oparta jest o elementy pasywne, czyli diody Schottky’ego:

Stosując kilka sztuk rozłożono obciążenie, co powinno zaowocować niższymi temperaturami. Co ciekawe zastosowano bardzo mocne dwie diody na linii +12 V, jesteśmy ciekawi, ile Vero L1 potrafi się przeciążyć, może być ciekawie.

SilentiumPC_Vero_L1__Enermax_MaxPro_czy_Antec_VPF_-_PSU__roundup

Przy tranzystorach znaj­dzie­my układ monitorujący Weltrend WT751002 S. Po­sia­da on za­bez­pie­cze­nia OCP, UVP oraz PGO (Power Good Output) (chcesz do­wie­dzieć się wię­cej o za­bez­pie­cze­niach, po­czy­taj „Ja­ki za­si­lacz- po­rad­nik ku­pu­ją­ce­go”).

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia

Menu artykułu

Reklama

Przeczytaj również

 • XFX
 • Aquatuning.pl
 • BenQ
 • Intel Corporation
 • Cenowarka.pl
 • Seagate
 • Chieftec
 • Enermax
 • Gigabyte
 • Zotac
 • Cooler Master
 • Asus