Overclock.pl » Testy i recenzje » Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming. Mid-end na bogato

...licence to overclock!2015-12-04 00:00:55 |  Piotr Urbaniak (gtxxor)

Podkręcanie

Do zmia­ny pa­ra­me­trów pra­cy ukła­du wy­ko­rzy­sta­li­śmy opro­gra­mo­wa­nie MSI After­bur­ner 4.1.1, bę­dą­ce jed­ną z wie­lu gra­ficz­nych na­kła­dek na kul­to­wy pro­gram RI­VA Tu­ner.

Przy­po­mnij­my, że NVI­DIA de­kla­ru­je sta­bil­ną pra­cę GTX 950 przy czę­sto­tli­wo­ści 1024 MHz, ale karta Gigabyte już w momencie wyjęcia z pudełka oferuje taktowanie bazowe na poziomie 1203 MHz, co przekłada się na zegar Boost delikatnie przekraczający pułap 1450 MHz. Producent przyśpieszył też pamięć VRAM, ustawiając moduły na 1750 MHz - o 100 MHz wyżej niż zalecają zieloni.

Szczytowe wartości, gwarantujące pełną stabilność karty, wyniosły w naszym przypadku 1303 i 1940 MHz, kolejno dla rdzenia graficznego oraz modułów GDDR5. Boost wahał się w przedziale 1540-1560 MHz. 

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Chieftec
 • BenQ
 • Seagate
 • Enermax
 • Intel Corporation
 • Aquatuning.pl
 • Asus
 • XFX
 • Zotac
 • Cooler Master
 • Gigabyte
 • Cenowarka.pl