Overclock.pl » Testy i recenzje » Test Palit GTX 980 Ti Super JetStream. Najtańszy z najlepszych

Test Palit GTX 980 Ti Super JetStream. Najtańszy z najlepszych2015-08-05 23:45:00 |  Piotr Urbaniak (gtxxor)

725.jpg Firma Palit Microsystems przez lata obecności na rynku dała się poznać jako producent akceleratorów o dobrym współczynniku jakości do ceny, skupiający się głównie na segmencie ekonomicznym, co zapewniło chińskiej marce wysoką popularność w naszym kraju. Jednakże Palit to nie tylko konstrukcje dla oszczędnych, ale i również cały szereg znacznie droższych modeli, a wśród nich najpotężniejszy układ z serii GTX 900, który zamierzamy Wam dzisiaj przedstawić. Zapraszamy do zapoznania się z testem karty GTX 980 Ti Super JetStream.

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Opakowanie i akcesoria

Opakowanie

Test_karty_graficznej

Topową kartę Palit spakowano w czarny karton, doposażony w uchwyt ułatwiający transport. Na części frontowej znalazła się informacja o zastosowanym GPU, zaś tył poświęcono na skróconą specyfikację techniczną. Przyjemnym akcentem dla polskich użytkowników jest fakt, że wśród 12 wersji językowych znalazła się także nasza, ojczysta.

 

Akcesoria

Pakiet akcesoriów składa się z:

 • Adaptera 2x6-pin -> 8-pin,
 • Polskojęzycznej broszury szybkiego startu,
 • Nośnika ze sterownikiem.

Tak więc zawartość pudełka jest bardzo skromna, choć dla większości użytkowników w zupełności wystarczająca, a wypunktować należy jedynie brak przejściówki z analogowo-cyfrowego DVI do D-SUB (VGA).

Wygląd zewnętrzny i budowa

Wygląd zewnętrzny i budowa

Test_karty_graficznej

Super JetStream, podobnie jak przetestowana w ubiegłym miesiącu kontrpropozycja EVGA, korzysta z referencyjnego projektu laminatu. Co prawda inżynierowie Palit przeprowadzili drobne modyfikacje, ale wymiary laminatu nie uległy zmianie, toteż mierzy on dokładnie 268 milimetrów. Całość konstrukcji jest jednak nieco dłuższa, mniej więcej o 15 milimetrów, co jest zasługą przerośniętego systemu chłodzenia.

Test_karty_graficznej

Wygląd zewnętrzny obudowy zdążył się już opatrzeć, wszak podobne rozwiązania Palit zaprezentował przy okazji pierwotnej dziewięćset-osiemdziesiątki. Nie zaskakuje też dobór materiałów, a nowości ograniczają się do zmiany wiodącego koloru z czerwonego na srebrny. Ogólnie rzecz biorąc do stylistyki maskownicy nie sposób się doczepić, podobnie ma się sprawa jakości wykonania – tworzywa nie trzeszczą, elementy są dobrze spasowane, nic się nie ugina. Na uwagę zasługuje też rozbudowany, trzyslotowy radiator, korzystający z potencjału pięciu ciepłowodów.

Test_karty_graficznej

Bateria wentylatorów składa się z dwóch jednostek osiowych, każda o średnicy 100 milimetrów, które cechują się dość nietypowym, falistym kształtem łopatek. Inżynierowie ukryli pod rotorami białe diody LED, po cztery na sztukę, zapewniając tym samym klimatyczne podświetlenie. Iluminacji nie da się wyłączyć, ponieważ diody korzystają z zasilania wentylatorów, natomiast gniazdo obsługujące technologię NVIDIA LED Visualizer zostało usunięte z PCB – to właśnie jedna z nielicznych modyfikacji, jakie przeprowadzono w odniesieniu do referenta. Jeśli chodzi o charakterystykę pracy, to Palit poszedł za modą i zdecydował się na unieruchomienie śmigieł do czasu osiągnięcia 60 st. Celsjusza przez rdzeń graficzny.

Test_karty_graficznej

Rewers karty zabezpieczono aluminiowym backplate, niezbyt masywnym, ale nad wyraz eleganckim dzięki szczotkowanej fakturze. W płytce retencyjnej umieszczono praktyczne wcięcia, które pozwalają na łatwy dostęp do punktów pomiaru napięć oraz rezystorów odpowiedzialnych za zabezpieczenia OV (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) i OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem). Niestety zarówno pomiar napięć, jak i konfiguracja zabezpieczeń wymagają użycia lutownicy, choć akurat w tym drugim przypadku całkowicie to rozumiemy, bo producent najprawdopodobniej asekuruje się w obliczu ciekawskich nowicjuszy, którzy mogliby nieświadomie uszkodzić akcelerator. Warto nadmienić, że wymienione funkcjonalności to kolejna ze wspomnianych wcześniej autorskich modyfikacji Palit.

Do poprawnej pracy karty wymagane jest podłączenie dwóch wtyczek PEG, 8 oraz 6-pin, podobnie jak w przypadku bazowej wersji z fabryk NVIDII. Tyle tylko, że Chińczycy odwrócili gniazda o 180 stopni, aby ułatwić odpinanie przewodów. Liczba złącz SLI, zgodnie z referencyjną specyfikacją, wynosi 2 sztuki. Boczną krawędź karty zwieńcza estetycznie wkomponowany logotyp producenta, niepodświetlony i niezbyt rzucający się w oczy.

Test_karty_graficznej

Panel wyjść obrazu jest dokładnie taki sam, jak w modelu referencyjnym, co owocuje: trzema DisplayPort 1.2, a także po jednym HDMI 2.0 oraz DVI-I. Uzyskanie gniazda D-SUB (VGA) wymaga dokupienia przejściówki, ale jest to możliwe, gdyż wykorzystane DVI obsługuje też sygnał analogowy.

Platforma testowa i metodologia

Platforma testowa

EVGA GTX 980 Ti ACX 2.0+

 

Metodologia

 • Testy wykonaliśmy w dwóch rozdzielczościach – 1920x1080 oraz 2560x1440.
 • Do pomiarów posłużyło oprogramowanie Fraps w wersji 3.5.99.
 • Wszystkie gry domyślnie ustawione zostały na najwyższą dostępną pre-definicję jakości, ewentualne zmiany – względem „Ultra” – zostały podane na wykresach.
 • Zastosowana wersja sterownika ForceWare to 353.30 dla systemu operacyjnego Windows 8.1 Pro (64-bity).

Testy wydajności - Battlefield 4 / Crysis 3 / GTA V

Battlefield 4 - MSAAx2

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

 

Crysis 3 - MSAAx4

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

 

Grand Theft Auto V - MSAAx4

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Testy wydajności - Metro Last Light / Tomb Raider / Wiedźmin 3

Metro Last Light - wył. AA

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

 

Tomb Raider - SSAAx2

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

 

Wiedźmin 3 - wł. AA

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Testy wydajności - Wolfenstein: The New Order / Zestawienie zbiorcze

Wolfenstein: The New Order - wył. AA

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

 

Zestawienie zbiorcze

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Temperatury, kultura pracy i pobór prądu

Metodologia pomiarów

Do od­czy­tu tem­pe­ra­tur pra­cy po­słu­żył pro­gram GPU-Z.

 • Za spo­czy­nek uzna­no 15-mi­nu­to­wy okres wy­świe­tla­nia pul­pi­tu (uru­cho­mio­ne je­dy­nie pod­sta­wo­we pro­ce­sy sys­te­mu oraz nie­zbęd­ne ste­row­ni­ki). 
 • Te­sty ob­cią­że­nio­we zo­sta­ły wy­ko­na­ne pod­czas roz­gryw­ki w try­bie wie­lo­oso­bo­wym w grze Bat­tle­field 4. Przed­sta­wio­ne re­zul­ta­ty są naj­wyż­szy­mi z uzy­ska­nych od­czy­tów.
 • Wynik pomiaru temperatury dla konfiguracji SLI jest odczytem z cieplejszej karty.

Po­miar aku­stycz­ny prze­pro­wa­dzo­no z wy­ko­rzy­sta­niem so­no­me­tru Be­sto­ne BE­824. Urzą­dze­nie umiesz­czo­no na wy­so­ko­ści uszu użyt­kow­ni­ka, w od­le­gło­ści ~40 cm od za­mknię­tej obu­do­wy kom­pu­te­ra. Re­duk­cja pręd­ko­ści ob­ro­to­wej in­nych wen­ty­la­to­rów po­zwo­li­ła moż­li­wie wia­ry­god­nie zba­dać ha­łas ge­ne­ro­wa­ny bez­po­śred­nio przez ukła­dy chło­dzą­ce kar­t gra­ficz­nych.

NVIDIA GeForce GTX Titan X

Przy po­mia­rach po­bo­ru prą­du wy­ko­rzy­sta­no wa­to­mierz Whi­te­ner­gy EKO. Uzy­ska­ny od­czyt do­ty­czy ca­łej plat­for­my te­sto­wej z wy­łą­cze­niem mo­ni­to­ra.

 

Temperatury

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

 

Kultura pracy

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

 

Pobór prądu

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

...licence to overclock!

Podkręcanie

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Do zmiany parametrów pracy układu wykorzystaliśmy oprogramowanie MSI Afterburner 4.1.1, będące jedną z wielu graficznych nakładek na kultowy program RIVA Tuner.

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Bazowe taktowanie GTX 980 Ti według specyfikacji NVIDII wynosi 1 GHz, natomiast Palit podniósł tę wartość do 1152 MHz. Pamięci testowanej karty pracują na domyślnych parametrach, a więc przy zegarze równym 1753 MHz. Nam udało się zmusić sampel testowy do pracy z częstotliwościami 1247 MHz oraz 1913 MHz, kolejno dla rdzenia graficznego oraz 6 GB GDDR5.

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Podsumowanie

Podsumowanie

Palit GTX 980 Ti Super JetStream, poniekąd w analogii do koloru maskownicy, okazał się taką przysłowiową szarą myszką wśród rynkowej konkurencji. Począwszy od wyników uzyskiwanych w grach, poprzez temperatury robocze, a skończywszy na kulturze pracy – w żadnym aspekcie nic ponad standard, co oczywiście nie jest równoznaczne z wadą. Domyślne ustawienia zapewniają testowanej karcie symboliczne zwycięstwo nad produktem EVGA, ale taka sytuacja ma miejsce tylko do momentu podkręcenia obydwu układów, bowiem dzisiejszy sampel kręci się przeciętnie. Na to wszystko nakłada się zachowawczo ustalony limit TDP, który ogranicza maksymalny zegar Boost, a co za tym idzie wydajność – zwłaszcza po OC – nie zachwyca na tle pozostałych pozycji w zestawieniu.

Układ chłodzenia jest satysfakcjonująco sprawny, choć po konstrukcji okupującej trzy sloty można było spodziewać się niższych odczytów. Tym bardziej, że pod względem generowanego hałasu Super JetStream uplasował się w środku stawki, więc nie ma tu mowy o koncentracji na kulturze pracy. Większość użytkowników dyskomfortu (raczej) nie odczuje, ale EVGA ACX 2.0+ pozostaje niedoścignionym liderem w tej kategorii, przynajmniej na ten moment.

Wypada jednak zauważyć, że szalę na korzyść Super JetStream przechylić może cena na polskim rynku, którą ustalono na poziomie ~3000 złotych. Topowy akcelerator Palit, obok wersji referencyjnych, jest jednym z najtańszych wariantów GTX 980 Ti. Teoretycznie 150-200 złotych w najwyższym segmencie nie powinno robić różnicy, ale w praktyce nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zaoszczędzić tę kwotę decydując się na produkt chińskiej marki. Zwłaszcza, jeśli nie planujecie mocnego overclockingu, ukierunkowanego na bicie rekordów, a chcecie po prostu umieścić kartę w obudowie komputera i zapomnieć o jej obecności oddając się grze.

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

 

Palit GTX 980 Ti Super JetStream

>> Dyskusja na temat publikacji <<

 • BenQ
 • Gigabyte
 • Enermax
 • Cenowarka.pl
 • Asus
 • Intel Corporation
 • Zotac
 • Seagate
 • Cooler Master
 • XFX
 • Aquatuning.pl
 • Chieftec