Overclock.pl » Testy i recenzje » Test MSI GTX 950 Gaming 2G. Pogromca R7 370?

Test MSI GTX 950 Gaming 2G. Pogromca R7 370? 2015-08-22 13:11:35 |  Piotr Urbaniak (gtxxor)

736.jpg GTX 950 to najświeższa propozycja w portfolio NVIDII, skierowana do graczy o mniej zasobnych portfelach. Nowo wydany GeForce ma zniwelować różnicę, jaka dzieli modele GTX 960 oraz 750 Ti, stanowiąc zarazem alternatywę dla konkurencyjnego Radeona R7 370. Tym razem inżynierowie z Santa Clara nie przygotowali wersji referencyjnej, toteż od razu zapraszamy Was na test konstrukcji autorskiej, GTX 950 Gaming 2G pod banderą MSI.

Maxwell GM206-250, 2 GB GDDR5 VRAM

GTX 950 - architektura

MSI GTX 950 Gaming 2G

GTX 950 jest ekonomicznym wariantem GTX 960, zarówno jeśli chodzi o pozycję w ofercie zielonych, jak i budowę struktury krzemowej. Obydwa przytoczone akceleratory bazują na rdzeniu Maxwell GM206, wykonanym w procesie technologicznym 28 nm, ale w znaczący sposób odróżnia je konfiguracja blokowa. Na pokładzie dziewięćset-sześćdziesiątki znajduje się pełna wersja chipa, która składa się z 8 bloków SMM, co w konsekwencji owocuje 1024 procesorami strumieniowymi oraz 64 jednostkami teksturującymi. Z kolei w przypadku bohatera niniejszej publikacji wartości te stopniały do 768 i 48 (6 SMM), kolejno dla SPU oraz TMU, a więc mamy tutaj do czynienia z 25-procentową redukcją zasobów wykonawczych. Przeprowadzone cięcia z całą pewnością odbiją się na wynikach uzyskiwanych w grach, choć dysproporcja pomiędzy dwoma bliźniaczymi układami może być znacznie mniejsza, aniżeli sugeruje powyższa kalkulacja, wszak pozostałej części specyfikacji modyfikacje nie dotknęły. GTX 950 - podobnie jak wyżej wyceniony odpowiednik - posiada 32 ROP oraz 2 GB pamięci graficznej GDDR5 na 128-bitowej magistrali. W tym przypadku nie spodziewamy się raczej modeli z podwojoną ilością VRAM, choć poszczególni producenci mogą jeszcze zaskoczyć.

MSI GTX 950 Gaming 2G

Sugerowana częstotliwość taktowania rdzenia wg. NVIDII wynosi 1024 MHz, ale wobec braku konstrukcji referencyjnej trudno spotkać na rynku akcelerator o takich parametrach, a większość egzemplarzy stanowią konstrukcje fabrycznie przetaktowane. Testowany Gaming 2G jest jedną z nich, oferując zegar bazowy na poziomie 1127 MHz. W przypadku pamięci VRAM inżynierowie MSI już się tak nie popisali, aplikując tylko 10 MHz ponad zalecaną wartość 1653 MHz. Generalnie, doświadczenie z GM206 nakazuje nam sądzić, że potencjał krzemu nie został wykorzystany, a na sklepowych półkach pojawią się zapewne bardziej podkręcone, wydajniejsze karty z filigranowym chipem zielonych. Niemniej do tej kwestii wrócimy jeszcze przy okazji testów podkręcania. Na chwilę obecną kluczowe jest to, że prezentowany przez nas MSI Gaming 2G nie jest uniwersalnym wyznacznikiem wydajności GTX 950, ale produktem środka stawki – wnioskując po zdefiniowanych częstotliwościach.

NVIDIA GeForce Experience Share

GameStream Co-op

Co prawda GTX 950 jest tylko kolejnym reprezentantem linii Maxwell 2.0, znanej już od drugiej połowy zeszłego roku, niemniej kalifornijski potentat wykorzystał premierę ekonomicznego układu do przedstawienia kolejnego, niewątpliwie ciekawego rozwiązania programowego. Jest nim odświeżona aplikacja GeForce Experience, której wrześniowe wydanie wprowadzić ma usługę GameStream Co-op. Ta niewątpliwie innowacyjna funkcja pozwoli na strumieniowanie posiadanych gier do znajomych, którzy będą mogli zagrać z posiadaczem tytułu w trybie kooperacji lokalnej, tak, jakby siedzieli tuż obok niego. Do komunikacji zostanie wykorzystana sieć globalna, więc dystans dzielący użytkownika i jego towarzysza nie gra roli. Ponadto, nadchodzący GeForce Experience to także przebudowany interfejs aplikacji, oparty na oknie typu overlay, co oznacza błyskawiczne przywołanie poszczególnych opcji bez konieczności minimalizowania gry.

MSI GTX 950 Gaming 2G

Wersja beta oprogramowania światło dzienne ujrzy dopiero w przyszłym miesiącu, ale już w tej chwili mamy dla Was kilka zrzutów ekranu, które możecie obejrzeć w poniższej galerii.

MSI GTX 950 Gaming 2G

MSI GTX 950 Gaming 2G

MSI GTX 950 Gaming 2G

Opakowanie i akcesoria

Opakowanie

NVIDIA_GeForce_GTX_950_2_GB

Kartę spod szyldu MSI otrzymaliśmy w dość standardowym, czarno-czerwonym pudle, które już od dłuższego czasu towarzyszy produktom z serii Gaming. Na froncie ulokowano informacje o modelu karty, oczywiście w towarzystwie charakterystycznego wizerunku smoka, zaś tył poświęcono na prezentację zaimplementowanych technologii. Tradycyjnie już Tajwańczycy nie pochwalili się bardziej szczegółową specyfikacją techniczną, ograniczając wylistowane informacje do ilości pamięci graficznej, szerokości magistrali oraz złącz wyjścia obrazu.

 

Akcesoria

NVIDIA_GeForce_GTX_950_2_GB

Pakiet dodatków jest nad wyraz skromny, ale czynnik praktyczny w pełni rekompensuje ten minimalizm. Producent zadbał o adapter DVI-I -> D-SUB (VGA), co w przypadku ekonomicznej karty jest godne pochwały. Ponadto, wewnątrz opakowania znalazły się jeszcze: polskojęzyczna broszura szybkiego startu oraz nośnik optyczny ze sterownikami.

Wygląd zewnętrzny i budowa

Wygląd zewnętrzny i budowa

MSI GTX 950 na pierwszy rzut oka do złudzenia przypomina bliźniaczego GTX 960, co tyczy się zarówno wyglądu zewnętrznego, jak i gabarytów. Konstrukcja rodem z Tajpej mierzy 270 mm, podobnie jak droższy model, a dostrzeżenie jakichkolwiek różnic pomiędzy dwoma produktami Micro-Star wymaga poświęcenia dłuższej chwili.

NVIDIA_GeForce_GTX_950_2_GB

Maskownica z tworzywa sztucznego skrywa aluminiowy radiator, zbudowany w oparciu o tercet niklowanych ciepłowodów, każdy o średnicy 6 mm. O ile obudowę żywcem przeniesiono z GTX 960, o tyle odpromiennik ciepła został wyraźnie zubożony, tracąc dokładnie dwie rurki cieplne.  

Nad zapewnieniem prawidłowego obiegu powietrza czuwają dwa wentylatory osiowe, cechujące się 100-milimetrową rozpiętością łopatek, które dzięki funkcji ZeroFrozr zatrzymują się do momentu osiągnięcia 60 st. Celsjusza przez rdzeń graficzny.

NVIDIA_GeForce_GTX_950_2_GB

Rewers karty nie posiada płytki retencyjnej, a dwie kości VRAM GDDR5 (Samsung) pozostały bez jakiegokolwiek chłodzenia.

NVIDIA_GeForce_GTX_950_2_GB

Na krawędzi, poza złączem SLI oraz 6-pin PEG, inżynierowie umieścili podświetlony białymi diodami logotyp. Identyczne rozwiązanie znajduje się na każdej karcie z serii Gaming, włączając w to nawet topowe modele t.j. GTX 980 Ti czy GTX 980. Iluminacja jest całkowicie konfigurowalna z poziomu aplikacji GeForce Experience.

NVIDIA_GeForce_GTX_950_2_GB

Pakiet wyjść obrazu obejmuje: trzy DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 oraz DVI-I, które pozwala na opcjonalne wyprowadzenie sygnału analogowego dzięki załączonej w komplecie przejściówce. Obecność HDMI o podwyższonej przepustowości jest o tyle kluczowa, że konkurencyjny R7 370 takowego nie posiada.

Platforma testowa i metodologia

Platforma testowa

EVGA GTX 980 Ti ACX 2.0+

 

Metodologia

 • Testy wykonaliśmy w rozdzielczości 1920x1080 px (FullHD).
 • Do pomiarów posłużyło oprogramowanie Fraps w wersji 3.5.99.
 • Wszystkie gry domyślnie ustawione zostały na najwyższą dostępną predefinicję jakości, ewentualne zmiany – względem „Ultra” – zostały podane na wykresach.
 • Zastosowana wersja sterownika ForceWare to 355.69 dla systemu operacyjnego Windows 8.1 Pro (64-bity).

Testy wydajności - Battlefield 4 / Crysis 3 / GTA V

Battlefield 4 - MSAAx2

MSI GTX 950 Gaming 2G

 

Crysis 3 - MSAAx4

MSI GTX 950 Gaming 2G

 

Grand Theft Auto V - MSAAx4

MSI GTX 950 Gaming 2G

Testy wydajności - Metro Last Light / Tomb Raider / Wiedźmin 3

Metro Last Light - wył. AA

MSI GTX 950 Gaming 2G

 

Tomb Raider - SSAAx2

MSI GTX 950 Gaming 2G

 

Wiedźmin 3 - wł. AA

MSI GTX 950 Gaming 2G

Testy wydajności - Wolfenstein: The New Order / Zestawienie zbiorcze

Wolfenstein: The New Order - wył. AA

MSI GTX 950 Gaming 2G

 

Zestawienie zbiorcze

MSI GTX 950 Gaming 2G

Temperatury, kultura pracy i pobór prądu

Metodologia pomiarów

Do od­czy­tu tem­pe­ra­tur pra­cy po­słu­żył pro­gram GPU-Z.

 • Za spo­czy­nek uzna­no 15-mi­nu­to­wy okres wy­świe­tla­nia pul­pi­tu (uru­cho­mio­ne je­dy­nie pod­sta­wo­we pro­ce­sy sys­te­mu oraz nie­zbęd­ne ste­row­ni­ki). 
 • Te­sty ob­cią­że­nio­we zo­sta­ły wy­ko­na­ne pod­czas roz­gryw­ki w try­bie wie­lo­oso­bo­wym w grze Bat­tle­field 4. Przed­sta­wio­ne re­zul­ta­ty są naj­wyż­szy­mi z uzy­ska­nych od­czy­tów.
 • Wynik pomiaru temperatury dla konfiguracji SLI jest odczytem z cieplejszej karty.

Po­miar aku­stycz­ny prze­pro­wa­dzo­no z wy­ko­rzy­sta­niem so­no­me­tru Be­sto­ne BE­824. Urzą­dze­nie umiesz­czo­no na wy­so­ko­ści uszu użyt­kow­ni­ka, w od­le­gło­ści ~40 cm od za­mknię­tej obu­do­wy kom­pu­te­ra. Re­duk­cja pręd­ko­ści ob­ro­to­wej in­nych wen­ty­la­to­rów po­zwo­li­ła moż­li­wie wia­ry­god­nie zba­dać ha­łas ge­ne­ro­wa­ny bez­po­śred­nio przez ukła­dy chło­dzą­ce kar­t gra­ficz­nych.

NVIDIA GeForce GTX Titan X

Przy po­mia­rach po­bo­ru prą­du wy­ko­rzy­sta­no wa­to­mierz Whi­te­ner­gy EKO. Uzy­ska­ny od­czyt do­ty­czy ca­łej plat­for­my te­sto­wej z wy­łą­cze­niem mo­ni­to­ra.

 

Temperatury

MSI GTX 950 Gaming 2G

MSI GTX 950 Gaming 2G

Kultura pracy

MSI GTX 950 Gaming 2G

MSI GTX 950 Gaming 2G

 

Pobór energii

MSI GTX 950 Gaming 2G

MSI GTX 950 Gaming 2G

...licence to overclock!

Podkręcanie

Do zmia­ny pa­ra­me­trów pra­cy ukła­du wy­ko­rzy­sta­li­śmy opro­gra­mo­wa­nie MSI After­bur­ner 4.1.1, bę­dą­ce jed­ną z wie­lu gra­ficz­nych na­kła­dek na kul­to­wy pro­gram RI­VA Tu­ner.

Przypomnijmy, że NVIDIA deklaruje stabilną pracę GTX 950 przy częstotliwości 1024 MHz, ale MSI podniosło ten parametr do 1127 MHz. Nam udało się ustawić zegar sampla testowego na 1282 MHz, co przełożyło się na bardzo imponujący Boost, plasujący się w zakresie 1530-1540 MHz. Jeszcze wyższy przyrost zegara odnotowaliśmy w przypadku pamięci Samsung, które pozwoliły na stabilną pracę przy 1963 MHz.

MSI GTX 950 Gaming 2G

MSI GTX 950 Gaming 2G

Podsumowanie

Podsumowanie

GTX 950 zdaniem NVIDII miał stawić czoła konkurencyjnemu R7 370, zapewniając wyższą wydajność w najnowszych grach, co producent z Santa Clara manifestował jeszcze w przedpremierowych materiałach dla redakcji. Zadanie zostało wykonane bardzo dobrze, bowiem GeForce pod każdym względem góruje nad swoim rywalem – jest szybszy, bardziej podatny na podkręcanie, pobiera mniej energii, a przy tym oferuje cały pakiet technologicznych nowinek, t.j. wsparcie dla API DX12 (Feature Level 12_1), czy interfejs HDMI w wersji 2.0. W gruncie rzeczy nowość zielonych jest na ten moment najtańszym akceleratorem, zapewniającym wszystkie funkcje znane z topowych produktów, oczywiście przy proporcjonalnie niższej wydajności. Moc obliczeniowa reprezentanta średniej półki pozwala na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1920x1080 px, choć nie zawsze przy maksymalnych ustawieniach szczegółowości obrazu. W naszej wymagającej procedurze płynności na poziomie 30 kl./s nie uzyskaliśmy jedynie w dwóch tytułach, Crysis 3 oraz najnowszym Wiedźminie. W pierwszym przypadku zawinił czterokrotny multisampling, w drugim zaś wystarczyłoby nieco obniżyć detale (kiepska optymalizacja kodu). Generalnie, uzyskane rezultaty pokazują, że GTX 950 to łakomy kąsek dla wszystkich graczy z ograniczonymi zasobami finansowymi i/lub niewygórowanymi wymaganiami.

Jeśli zaś chodzi o dostarczoną do naszej redakcji konstrukcję MSI, to dziedziczy ona wszelkie zalety bliźniaczego GTX 960, tym samym gwarantując rewelacyjną kulturę pracy oraz niskie temperatury robocze. Zresztą trudno byłoby spodziewać się czegokolwiek innego po karcie graficznej z 90-watowym współczynnikiem TDP. Wentylatory na chłodzeniu TF V, przez cały okres trwania testów, nie osiągnęły nawet 800 obr./min, zatem umieszczony w obudowie Gaming 2G jest niemalże bezgłośny, co równocześnie czyni go świetnym wyborem do wydajnych pecetów typu HTPC.

Łyżkę dziegciu w tej ogromnej beczce miodu stanowi cena produktu, którą zieloni ustalili na 159 dolarów amerykańskich. Niekorzystny kurs walut sprawił, że ta z pozoru symboliczna kwota przeobraziła się w równowartość 789 złotych, negatywnie wpływając na opłacalność najuboższego modelu serii GTX 900 na tle jego pobratymca, GTX 960, którego nabyć można już za mniej więcej 850 złotych. Różnica pomiędzy sąsiednimi układami zielonych nie jest drastyczna, ale niewątpliwie warta tej symbolicznej dopłaty. Wypada jednak zauważyć, że w sklepach już pojawiają się akceleratory wycenione poniżej kwoty sugerowanej - np. testowany właśnie MSI GTX 950 Gaming 2G za 750 zł, toteż spodziewamy się dalszych obniżek po opadnięciu wrzawy związanej z debiutem.

Konkluzja jest taka, że GeForce GTX 950 to relatywnie niezły produkt, ale spopularyzowanie go wśród użytkowników może wymagać obniżki cen.

MSI GTX 950 Gaming 2G

MSI GTX 950 Gaming 2G

 

MSI GTX 950 Gaming 2G

>> Dyskusja na temat publikacji <<

 • Cooler Master
 • Enermax
 • XFX
 • BenQ
 • Seagate
 • Aquatuning.pl
 • Intel Corporation
 • Cenowarka.pl
 • Asus
 • Chieftec
 • Zotac
 • Gigabyte