Overclock.pl » Testy i recenzje » Zotac GTX 950 AMP! Test karty graficznej

Zotac GTX 950 AMP! Test karty graficznej2015-12-18 13:35:51 |  Piotr Urbaniak (gtxxor)

778.jpg Czasy, kiedy synonimami ekonomicznej karty graficznej były tani plastik i ubogi system chłodzenia, powoli przemijają, czego dowodem jest wysyp coraz bogatszych konstrukcji w tym sektorze rynku. Dzisiaj przyjrzymy się akceleratorowi Zotac GTX 950 AMP, który na chwilę obecną jest najwyżej pozycjonowanym GTX-em 950 w portfolio swojego producenta. Zapraszamy.

Maxwell GM206-250, 2 GB GDDR5 VRAM

" ... jest ekonomicznym wariantem GTX 960 ... "

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

GTX 950 jest ekonomicznym wariantem GTX 960, zarówno jeśli chodzi o pozycję w ofercie zielonych, jak i budowę struktury krzemowej. Obydwa przytoczone akceleratory bazują na rdzeniu Maxwell GM206, wykonanym w procesie technologicznym 28 nm, ale w znaczący sposób odróżnia je konfiguracja blokowa. Na pokładzie dziewięćset-sześćdziesiątki znajduje się pełna wersja chipa, która składa się z 8 bloków SMM, co w konsekwencji owocuje 1024 procesorami strumieniowymi oraz 64 jednostkami teksturującymi. Z kolei w przypadku bohatera niniejszej publikacji wartości te stopniały do 768 i 48 (6 SMM), kolejno dla SPU oraz TMU, a więc mamy tutaj do czynienia z 25-procentową redukcją zasobów wykonawczych. Przeprowadzone cięcia z całą pewnością odbiją się na wynikach uzyskiwanych w grach, choć dysproporcja pomiędzy dwoma bliźniaczymi układami może być znacznie mniejsza, aniżeli sugeruje powyższa kalkulacja, wszak pozostałej części specyfikacji modyfikacje nie dotknęły. GTX 950 - podobnie jak wyżej wyceniony odpowiednik - posiada 32 ROP oraz 2 GB pamięci graficznej GDDR5 na 128-bitowej magistrali. W tym przypadku nie spodziewamy się raczej modeli z podwojoną ilością VRAM, choć poszczególni producenci mogą jeszcze zaskoczyć.

Zotac GTX 950 AMP Edition

Sugerowana częstotliwość taktowania rdzenia wg. NVIDII wynosi 1024 MHz, jednak Zotac zaserwował zegar bazowy na poziomie 1203 MHz. Pod tym względem karta Chińczyków dorównuje najszybszym dziewięćset-pięćdziesiątkom - EVGA GTX 950 FTW (1216 MHz) oraz Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming (1203 MHz). Nie inaczej jest w przypadku pamięci VRAM GDDR5, gdzie inżynierowie Zotaca osiągnęli 1755 MHz. Dla porównania, najmocniejsza konstrukcja EVGA pracuje tutaj z referencyjnymi parametrami (1653 MHz), zaś Gigabyte jest wolniejszy o skromne 5 MHz. Czyżby szykowała się nam karta na miarę nowego rekordzisty wśród GTX-ów 950? Zobaczymy.

Opakowanie i akcesoria

Opakowanie

Test_karty_NVIDIA_GeForce_GTX_950

Sampel testowy zapakowano w średniej wielkości karton, typowy dla produktów Zotaca ze średniej półki cenowej. Na froncie opakowania znalazły się podstawowe informacje o wykorzystanym modelu chipa graficznego, zaś tył poświęcono na charakterystykę autorskich technologii producenta. Nic ponad normę.

 

Akcesoria

Test_karty_NVIDIA_GeForce_GTX_950

W pudełku, obok tytułowej karty graficznej, znalazło się również miejsce dla: adaptera DVI-I -> D-SUB, przejściówki 2x MOLEX -> PEG 6-pin, krótkiej instrukcji (brak języka polskiego) oraz nośnika ze sterownikami.

Wygląd zewnętrzny i budowa

Wygląd zewnętrzny i budowa

Akcelerator Zotaca jest jednym z najmniejszych GTX-ów 950 na rynku, bo długość całej konstrukcji wynosi zaledwie 210 mm. Zbliżonymi gabarytami może pochwalić się chyba tylko ASUS Strix; pozostali rywale albo bazują na dłuższym laminacie, albo posiadają wykraczające poza jego obrys radiatory.

Test_karty_NVIDIA_GeForce_GTX_950

System chłodzenia został w całości przeniesiony z bliźniaczej wersji GTX 960. W rezultacie mamy tutaj do czynienia z dość prostym radiatorem, opartym o dwie rurki cieplne (6 mm) i taką samą liczbę wentylatorów. Średnica tych drugich wynosi dokładnie 90 mm.

Test_karty_NVIDIA_GeForce_GTX_950

Testowana karta zawdzięcza swojemu starszemu bratu nie tylko cooler, ale też charakterystyczny backplate, tworzący z maskownicą chłodzenia coś na kształt litej obudowy. Efekt końcowy prezentuje się nieźle.

Test_karty_NVIDIA_GeForce_GTX_950

W celu poprawnego zasilenia modelu AMP, niezbędne jest podłączenie pojedyńczej wtyczki PEG 6-pin. Z kolei obecność złącza SLI gwarantuje możliwość sparowania tożsamych jednostek.

Test_karty_NVIDIA_GeForce_GTX_950

Panel I/O - w składzie: 3x DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 oraz DVI-I (opcjonalna obsługa sygnału analogowego za pośrednictwem dołączonego adaptera) - nie budzi żadnych uwag.

Platforma testowa i metodologia

Platforma testowa

EVGA GTX 980 Ti ACX 2.0+

 

Metodologia

 • Testy przeprowadzono w rozdzielczości 1920x1080 px (FullHD).
 • Do pomiarów posłużyło oprogramowanie Fraps w wersji 3.5.99.
 • Wszystkie gry domyślnie ustawione zostały na najwyższą dostępną predefinicję jakości, ewentualne zmiany – względem „Ultra” – zostały podane na wykresach.
 • Zastosowana wersja sterownika ForceWare 355.69 dla systemu operacyjnego Windows 8.1 Pro (64-bity).

Testy wydajności - Battlefield 4 / Crysis 3 / GTA V

Battlefield 4 - MSAAx2

Zotac GTX 950 AMP Edition

 

Crysis 3 - MSAAx4

Zotac GTX 950 AMP Edition

 

Grand Theft Auto V - MSAAx4

Zotac GTX 950 AMP Edition

Testy wydajności - Metro Last Light / Tomb Raider / Wiedźmin 3

Metro Last Light - wył. AA

Zotac GTX 950 AMP Edition

 

Tomb Raider - SSAAx2

Zotac GTX 950 AMP Edition

 

Wiedźmin 3 - wł. AA

Zotac GTX 950 AMP Edition

Testy wydajności - Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The New Order - wył. AA

Zotac GTX 950 AMP Edition

Temperatury. kultura pracy i pobór prądu

Metodologia pomiarów

Do od­czy­tu tem­pe­ra­tur pra­cy po­słu­żył pro­gram GPU-Z.

 • Za spo­czy­nek uzna­no 15-mi­nu­to­wy okres wy­świe­tla­nia pul­pi­tu (uru­cho­mio­ne je­dy­nie pod­sta­wo­we pro­ce­sy sys­te­mu oraz nie­zbęd­ne ste­row­ni­ki). 
 • Te­sty ob­cią­że­nio­we zo­sta­ły wy­ko­na­ne pod­czas roz­gryw­ki w try­bie wie­lo­oso­bo­wym w grze Bat­tle­field 4. Przed­sta­wio­ne re­zul­ta­ty są naj­wyż­szy­mi z uzy­ska­nych od­czy­tów.
 • Wynik pomiaru temperatury dla konfiguracji SLI jest odczytem z cieplejszej karty.

Po­miar aku­stycz­ny prze­pro­wa­dzo­no z wy­ko­rzy­sta­niem so­no­me­tru Be­sto­ne BE­824. Urzą­dze­nie umiesz­czo­no na wy­so­ko­ści uszu użyt­kow­ni­ka, w od­le­gło­ści ~40 cm od za­mknię­tej obu­do­wy kom­pu­te­ra. Re­duk­cja pręd­ko­ści ob­ro­to­wej in­nych wen­ty­la­to­rów po­zwo­li­ła moż­li­wie wia­ry­god­nie zba­dać ha­łas ge­ne­ro­wa­ny bez­po­śred­nio przez ukła­dy chło­dzą­ce kar­t gra­ficz­nych.

NVIDIA GeForce GTX Titan X

Przy po­mia­rach po­bo­ru prą­du wy­ko­rzy­sta­no wa­to­mierz Whi­te­ner­gy EKO. Uzy­ska­ny od­czyt do­ty­czy ca­łej plat­for­my te­sto­wej z wy­łą­cze­niem mo­ni­to­ra.

 

Temperatura

Zotac GTX 950 AMP Edition

Zotac GTX 950 AMP Edition

 

Kultura pracy

Wszystkie akceleratory w stawce są półpasywne; testowana karta nie jest. Odczyt w spoczynku: 33,5 dBA 

Zotac GTX 950 AMP Edition

 

Pobór energii 

Zotac GTX 950 AMP Edition

Zotac GTX 950 AMP Edition

...licence to overclock!

Podkręcanie

Do zmiany parametrów pracy układu, wykorzystaliśmy oprogramowanie MSI Afterburner w wersji 4.2.0, będące jedną z wielu graficznych nakładek (GUI) na kultowy program RIVA Tuner.

Przypomnijmy, że NVIDIA deklaruje stabilną pracę GTX 950 przy częstotliwości 1024 MHz, ale Zotac ambitnie podniósł poprzeczkę do poziomu 1203 MHz. Boost przy takich ustawieniach wynosi ~1440 MHz. Producent przyśpieszył też pamięć VRAM, ustawiając moduły na 1755 MHz - o 105 MHz wyżej ponad zalecenia zielonych.

Szczytowe wartości, gwarantujące pełną stabilność karty, wyniosły w naszym przypadku 1263 i 2025 MHz, kolejno dla rdzenia graficznego oraz modułów GDDR5. Tym sposobem, udało się przełamać barierę 1500 MHz rzeczywistego taktowania w grach.

Zotac GTX 950 AMP Edition

Zotac GTX 950 AMP Edition

Podsumowanie

Podsumowanie

Zotac GTX 950 AMP jest kolejną dziewięćset-pięćdziesiątką w naszym zestawieniu, której producent starał się zaoferować coś więcej, niż szablonowego reprezentanta klasy ekonomicznej. Karta rodem z ChRL nie jest wyposażona tak bogato, jak jej bezpośredni konkurenci z obozów Gigabyte oraz EVGA, ale prezentuje konkurencyjną wydajność oraz równie nietuzinkowe wzornictwo.

Wyniki osiągane w grach, jak już zdążyliśmy zasugerować, plasują konstrukcję Zotaca u szczytu rankingu GTX-ów 950. Dotychczasowy lider, model Xtreme Gaming, zachował żółtą koszulkę, ale trudno uznać różnice rzędu 0,1-0,2 kl./s za znaczące. Próba overclockingu nie przyniosła przetasowania w stawce (choć Gigabyte zwiększył przewagę), co pozycjonuje filigranowego AMP w panteonie najszybszych akceleratorów z okrojonym rdzeniem GM206. Niestety, wydajność to jedno, drugie – kultura pracy, a ta jest po prostu kiepska. Duet wentylatorów na chłodzeniu IceStorm rozpędza się do ponad 2000 obr./min, generując hałas porównywalny z niektórymi wcieleniami topowego GTX 980 Ti (TDP: 250 W), a to na dodatek odbywa się przy niewspółmiernie wysokich temperaturach. Pozornie oczywistym wyjaśnieniem byłaby tu budowa maskownicy chłodzenia, która – do spółki z wannową płytką retencyjną – uniemożliwia wyeksportowanie gorącego powietrza. Tyle tylko, że niespełna rok temu mieliśmy okazję sprawdzić GTX 960 z dokładnie tym samym coolerem. Nie doświadczyliśmy wówczas żadnych problemów z natarczywymi wentylatorami. Cóż to oznacza w praktyce? Sam projekt chłodzenia raczej nie jest wadliwy. Być może zawinił docisk radiatora do powierzchni rdzenia w dostarczonym samplu. Trudno określić.

Poza drażniącymi rotorami, obok stosunkowo wysokiej wydajności, karta Zotaca oferuje też niezłą jakość wykonania i eleganckie wykończenie. To właśnie ostatnie z wymienionych cech sprawiają, że ekonomiczny produkt Chińczyków nawiązuje do ich flagowych realizacji, mogąc zaskarbić sobie sympatię estetów. Pytanie tylko, czy cena ustalona na poziomie 799 złotych nie jest zbyt wysoka, wszak wielokrotnie wspominany Xtreme Gaming kosztuje raptem kilkanaście złotych więcej, a oferuje efektywniejsze chłodzenie i przyjemny akcent w postaci podświetlenia RGB. Odpowiedzi musicie udzielić sobie sami.

Zotac GTX 950 AMP Edition

Zotac GTX 950 AMP Edition

 

 

Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming

>> Dyskusja na temat publikacji <<

 • Gigabyte
 • Aquatuning.pl
 • Cooler Master
 • BenQ
 • Cenowarka.pl
 • Seagate
 • Intel Corporation
 • Asus
 • Zotac
 • Enermax
 • XFX
 • Chieftec