Overclock.pl » Testy i recenzje » Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC. Test ekonomicznej karty graficznej

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC. Test ekonomicznej karty graficznej2016-01-19 22:20:00 |  Piotr Urbaniak (gtxxor)

780.jpg GTX-a 950 przedstawiliśmy Wam już w wielu wcieleniach; od konstrukcji stricte ekonomicznych, po te przeznaczone dla bardziej wymagających klientów. Dzisiaj nadszedł czas na konfrontację z kolejną implementacją ekonomicznego krzemu NVIDII. Tym razem jest to Gigabyte GTX 950 WindForce, a więc model należący zdecydowanie do pierwszej z wymienionych kategorii, skierowany do osób o napiętym budżecie. Zapraszamy!

Maxwell GM206-250, 2 GB GDDR5 VRAM

" ... jest ekonomicznym wariantem GTX 960 ... "

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

GTX 950 jest ekonomicznym wariantem GTX 960, zarówno jeśli chodzi o pozycję w ofercie zielonych, jak i budowę struktury krzemowej. Obydwa przytoczone akceleratory bazują na rdzeniu Maxwell GM206, wykonanym w procesie technologicznym 28 nm, ale w znaczący sposób odróżnia je konfiguracja blokowa. Na pokładzie dziewięćset-sześćdziesiątki znajduje się pełna wersja chipa, która składa się z 8 bloków SMM, co w konsekwencji owocuje 1024 procesorami strumieniowymi oraz 64 jednostkami teksturującymi. Z kolei w przypadku bohatera niniejszej publikacji wartości te stopniały do 768 i 48 (6 SMM), kolejno dla SPU oraz TMU, a więc mamy tutaj do czynienia z 25-procentową redukcją zasobów wykonawczych. Przeprowadzone cięcia z całą pewnością odbiją się na wynikach uzyskiwanych w grach, choć dysproporcja pomiędzy dwoma bliźniaczymi układami może być znacznie mniejsza, aniżeli sugeruje powyższa kalkulacja, wszak pozostałej części specyfikacji modyfikacje nie dotknęły. GTX 950 - podobnie jak wyżej wyceniony odpowiednik - posiada 32 ROP oraz 2 GB pamięci graficznej GDDR5 na 128-bitowej magistrali. W tym przypadku nie spodziewamy się raczej modeli z podwojoną ilością VRAM, choć poszczególni producenci mogą jeszcze zaskoczyć.

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

Sugerowana częstotliwość taktowania rdzenia według NVIDII wynosi 1024 MHz, ale Gigabyte - pomimo ekonomicznego charakteru swojej konstrukcji - podniósł tę wartość do poziomu 1102 MHz. W przypadku 2 GB pamięci VRAM przyrostu już nie uświadczymy, gdyż te pracują z domyślnym zegarem 1653 MHz. Tak więc widać wyraźnie, że GTX 950 WF nie będzie aspirował do korony króla wydajności wśród GTX-ów 950, ale przecież nie taki jest w tym przypadku cel producenta. A jak te suche parametry przekładają się na osiągi w grach? Sprawdźmy to.

Opakowanie i akcesoria

Opakowanie

Test_jednego_z_najtańszych_GTX-ów_950

Egzemplarz testowy dotarł do nas w skromnym opakowaniu, na którym bryluje charakterystyczna grafika z cybernetycznym okiem. Na części frontowej umieszczono podstawowe informacje o zastosowanym rdzeniu graficznym, natomiast tył pochłonęły opisy technologii producenta. Wiecie, co tutaj napiszemy? Tak, standard.

 

Akcesoria

Test_jednego_z_najtańszych_GTX-ów_950

Pakiet dołączonych dodatków jest wybitnie skromny, a uściślając - akcesoriów właściwie nie ma. Wewnątrz pudełka, poza samą kartą graficzną, producent umieścił tylko: nośnik z oprogramowaniem oraz broszurę Quick Start. Małym minusem jest brak adaptera DVI-I -> D-SUB, który mógłby rozszerzyć liczbę portów I/O. Oczywiście model WindForce, jak każdy inny GTX 950, jest z takowym kompatybilny, ale o tym za moment.

Wygląd zewnętrzny i budowa

Wygląd zewnętrzny i budowa

Gigabyte GTX 950 WindForce to jak dotąd najkrótszy GTX 950 w naszej redakcji. Filigranowa karta Tajwańczyków mierzy około 17 centymetrów, co przy okazji czyni ją idealnym wyborem do niewielkich pecetów typu HTPC lub urządzeń klasy Steambox.

Test_jednego_z_najtańszych_GTX-ów_950

Zastosowany system chłodzenia jest współtworzony przez aluminiowy radiator, a także dwa 80-milimetrowe wentylatory typu osiowego. Odpromiennik nie posiada jakichkolwiek ciepłowodów, ani nie wykorzystuje komory parowej.

Test_jednego_z_najtańszych_GTX-ów_950

Na odwrocie karty zabrakło płytki retencyjnej (backplate), ale ucierpiała na tym tylko stylistyka akceleratora. Raz, że całość jest wybitnie lekka i nie wymaga dodatkowego usztywniania, a dwa - GTX 950 nie posiada na rewersie laminatu pamięci VRAM, zatem nie ma tu czego chłodzić.

Test_jednego_z_najtańszych_GTX-ów_950

Aby zapewnić testowanemu GTX-owi niezbędną dawkę energii, należy podłączyć jedną wtyczkę PCI-E 6-pin. Taka sama liczba złącz SLI umożliwia sparowanie kart w konfigurację 2-way.

Test_jednego_z_najtańszych_GTX-ów_950

Panel interfejsów I/O, jak na schemat utarty wśród konkurencyjnych GTX-ów 950, wyposażony został dość nietypowo. Większość Maxwelli posiada aż trzy DisplayPorty. Tymczasem, Gigabyte zastosował tylko jedno gniazdo tego typu, przeznaczając zaoszczędzoną przestrzeń na nadprogramowe DVI. W rezultacie, zaimplementowany pakiet złącz przedstawia się następująco: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, DVI-D i DVI-I (opcjonalna obsługa sygnału analogowego, brak adaptera w komplecie).

Platforma testowa i metodologia

Platforma testowa

EVGA GTX 980 Ti ACX 2.0+

 

Metodologia

 • Testy przeprowadzono w rozdzielczości 1920x1080 px (FullHD).
 • Do pomiarów posłużyło oprogramowanie Fraps w wersji 3.5.99.
 • Wszystkie gry domyślnie ustawione zostały na najwyższą dostępną predefinicję jakości, ewentualne zmiany – względem „Ultra” – zostały podane na wykresach.
 • Zastosowana wersja sterownika ForceWare 355.69 dla systemu operacyjnego Windows 8.1 Pro (64-bity).

Testy wydajności - Battlefield 4 / Crysis 3 / GTA V

Battlefield 4 - MSAAx2

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

 

Crysis 3 - MSAAx4

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

 

Grand Theft Auto V - MSAAx4

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

Testy wydajności - Metro Last Light / Tomb Raider / Wiedźmin 3

Metro Last Light - wył. AA

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

 

Tomb Raider - SSAAx2

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

 

Wiedźmin 3 - wł. AA

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

Testy wydajności - Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The New Order - wył. AA

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

Temperatury. kultura pracy i pobór prądu

Metodologia pomiarów

Do od­czy­tu tem­pe­ra­tur pra­cy po­słu­żył pro­gram GPU-Z.

 • Za spo­czy­nek uzna­no 15-mi­nu­to­wy okres wy­świe­tla­nia pul­pi­tu (uru­cho­mio­ne je­dy­nie pod­sta­wo­we pro­ce­sy sys­te­mu oraz nie­zbęd­ne ste­row­ni­ki). 
 • Te­sty ob­cią­że­nio­we zo­sta­ły wy­ko­na­ne pod­czas roz­gryw­ki w try­bie wie­lo­oso­bo­wym w grze Bat­tle­field 4. Przed­sta­wio­ne re­zul­ta­ty są naj­wyż­szy­mi z uzy­ska­nych od­czy­tów.
 • Wynik pomiaru temperatury dla konfiguracji SLI jest odczytem z cieplejszej karty.

Po­miar aku­stycz­ny prze­pro­wa­dzo­no z wy­ko­rzy­sta­niem so­no­me­tru Be­sto­ne BE­824. Urzą­dze­nie umiesz­czo­no na wy­so­ko­ści uszu użyt­kow­ni­ka, w od­le­gło­ści ~40 cm od za­mknię­tej obu­do­wy kom­pu­te­ra. Re­duk­cja pręd­ko­ści ob­ro­to­wej in­nych wen­ty­la­to­rów po­zwo­li­ła moż­li­wie wia­ry­god­nie zba­dać ha­łas ge­ne­ro­wa­ny bez­po­śred­nio przez ukła­dy chło­dzą­ce kar­t gra­ficz­nych.

NVIDIA GeForce GTX Titan X

Przy po­mia­rach po­bo­ru prą­du wy­ko­rzy­sta­no wa­to­mierz Whi­te­ner­gy EKO. Uzy­ska­ny od­czyt do­ty­czy ca­łej plat­for­my te­sto­wej z wy­łą­cze­niem mo­ni­to­ra.

 

Temperatura

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

 

Kultura pracy

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

Wykres uwzględnia tylko akceleratory, które nie zatrzymują wirników w spoczynku.

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

 

Pobór energii 

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

...licence to overclock!

Podkręcanie

Do zmiany parametrów pracy układu, wykorzystaliśmy oprogramowanie MSI Afterburner w wersji 4.2.0, będące jedną z wielu graficznych nakładek (GUI) na kultowy program RIVA Tuner.

Przypomnijmy, że NVIDIA deklaruje stabilną pracę GTX 950 przy częstotliwości 1024 MHz, jednak Gigabyte podbił tę wartość do poziomu 1102 MHz. Boost przy takich ustawieniach potrafi sięgać 1380 MHz, niemniej znacznie częściej oscyluje kilkanaście megaherców poniżej tej wartości. Producent nie przyśpieszył za to pamięci VRAM, decydując się na zalecane taktowanie 1653 MHz.

Szczytowe wartości, gwarantujące pełną stabilność karty, wyniosły w naszym przypadku 1267 i 2050 MHz, kolejno dla rdzenia graficznego oraz modułów GDDR5. W efekcie otarliśmy się o imponujące 1550 MHz rzeczywistej częstotliwości w grach, osiągając rezultat zbliżony do wyraźnie droższego Gigabyte GTX 950 Xtreme Gaming.

 

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

Podsumowanie

Podsumowanie

GTX 950 WindForce, w odróżnieniu od modeli t.j. chociażby GTX 950 Xtreme Gaming, jest totalnie sztampową konstrukcją z niższego segmentu. Tytułowa karta nie zaoferuje użytkownikowi nic, czego nie mają jej bezpośredni rywale, ale zamiast tego ma kusić umiarkowaną ceną zakupu.

Rezultaty osiągane w grach sprawiły, że miniaturowy WindForce zajmuje najniższą lokatę na naszych wykresach, przynajmniej jeśli mowa o gremium GTX-ów 950 i pracy tychże przy fabrycznych ustawieniach zegarów. Po manualnym przetaktowaniu - miłe zaskoczenie, bo ekonomiczna karta Gigabyte przeniosła się prawie na szczyt stawki. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować Wam powtarzalności prób overclockingu, po zastosowaniu innych egzemplarzy, ale zaistniała sytuacja jest żywym dowodem na to, że kupno najbogatszego modelu nie jest uniwersalną receptą na wysokie częstotliwości. Rozejrzeć za czymś lepszym powinni się natomiast ci, którzy cenią sobie wysoką kulturę pracy swoich zestawów, bo na tym polu testowana konstrukcja lekko zawodzi. Odczyt z miernika wskazuje, że GTX 950 WF plasuje się gdzieś na granicy słyszalności, ale dźwięk generowany przez łożyska wentylatorów jest dość wysoki, co nadaje mu drażniącej charakterystyki. Z łatwością możemy podać przykłady akceleratorów, które pomimo zbliżonych odczytów akustycznych pracowały znacznie przyjemniej: Asus R7 370 Strix, Sapphire R9 380 Nitro. Na dodatek, w otrzymanym przez nas samplu testowym, okazjonalnie popiskiwały cewki. Jeśli zaś chodzi o jakość wykonania, to tutaj trudno się do czegoś przyczepić, ale też należy być świadomym do jakiego sektora przynależy produkt Gigabyte. W końcu, patrząc na cenę ustaloną na poziomie 720 złotych, można z czystym sumieniem wybaczyć lekko uginające się tworzywo maskownicy radiatora.

Czy w takim razie, uwzględniając wszystkie za i przeciw, jesteśmy w stanie polecić GTX-a 950 w opisywanym wydaniu? Niekoniecznie. Karta Gigabyte, jak na skrajnie budżetowy produkt, nie wypada źle, ale cięcia względem lepiej wyposażonych jednostek są niewspółmierne do różnic w cenach. Przykładowo, MSI GTX 950 Gaming z bardzo udanym chłodzeniem TwinFrozr V kosztuje raptem 30 złotych więcej. Podobnie wypadają też ASUS GTX 950 Strix i EVGA GTX 950 Superclocked+. Tak więc, jeśli testowany produkt ma się liczyć w walce o klienta, to jego cena powinna spaść co najmniej do pułapu 650-660 złotych. W innym razie gigabajtowski maluch stoi na przegranej pozycji.

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

Gigabyte GTX 950 WindForce 2X OC

 • Aquatuning.pl
 • BenQ
 • Intel Corporation
 • Asus
 • Seagate
 • Gigabyte
 • Chieftec
 • Zotac
 • Cenowarka.pl
 • Enermax
 • Cooler Master
 • XFX