Spoko, już poszedł warn i mam go na oku ;)

Jeden fałszywy ruch i leci ban ;D