Kingston BKMH1670931 2 stronny 2gb 1160mhz 2,28V 6-6-6-18
Kingston 4735046-1012 2 stronny 2gb 1066mhz 2,28V 6-6-6-18
Kingston 8LFT-Y9KMMH-BWFQT 1 stronny 1 gb 1160mhz 6-6-6-18 2,280V
Kingston 3138164-1319905 2 stronny 1 gb 1170mhz 6-6-6-18 2,280V
Reszta nie kręcone cztery adaty vitesty extreme 1066mhz
KVR667 2GB
2 stronny kvr 800 1GB
2 stronny kvr 667 1GB
2 stronny klvr 800 2gb