Dziś na nic innego nimam siły, żem się nabiegał po mieście w ten upał