Kilka linków oraz cytatów.

Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) (Otwarta Infrastruktura Przetwarzania Rozproszonego Berkeley) to niekomercyjne rozwiązanie z dziedziny obliczeń rozproszonych, które pierwotnie powstało dla potrzeb projektu SETI@home, aktualnie wykorzystywane jest również w projektach innych niż SETI. Jest to niekomercyjne oprogramowanie pośredniczące pozwalające na udział zwykłego użytkownika komputera w naukowych projektach. BOINC jest rozwijany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley przez zespół pod kierunkiem szefa projektu SETI@home, Davida Andersona. BOINC jest wolnym i otwartym oprogramowaniem wydawanym na licencji GNU LGPL i jest wspierany finansowo przez amerykańską rządową agencję National Science Foundation.
Punkty kredytowe (ang. credits) są metodą nagradzania ochotników za przekazany przez nich czas i moc obliczeniową ich komputerów. W teorii punkty kredytowe przyznawane przez wszystkie projekty mają odpowiadać takiej samej ilości wykonanej pracy. W praktyce okazuje się, że niektóre z projektów są bardziej hojne niż inne.
Punkty kredytowe pozwalają uczestnikom projektów na wzajemne współzawodnictwo w ramach różnorakich rankingów. (Ogólnoświatowych, krajowych itp.). Możliwe jest także łączenie się uczestników projektów w zespoły, które również mogą ze sobą konkurować.
Wikipedia:
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Obliczenia_rozproszone
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Berkele...work_Computing

Audycja radiowa na temat BOINC:
- http://188.116.55.60/TokFM.mp3

Strona polskiej drużyny (sporo ciekawych informacji):
- http://boinc.pl/

Publikacja na temat obliczeń rozproszonych:
- http://www.pcworld.pl/artykuly/34290...zproszone.html

Wykład o przetwarzaniu rozproszonym (źródło: Politechnika Poznańska):
- http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.ph...ie_rozproszone